Nabava

Nabava je modul koji nam omogućava upravljanje procesima nabave od naručivanja do zaduživanja asortimana na skladište. Također omogućeno je premještanje robe sa lokacije na lokaciju. Kreiranje dokumenata iz dokumenata znatno olakšava i ubrzava rad.

Nabavni cjenici

Omogućeno je da se unesu ugovorene nabavne cijene kako bi se moglo pratiti poštivanje istih.

 • Primka – unos robe na zalihu komadno, jednostavan i brz rad u skladišnom poslovanju
 • Kalkulacija – unos robe na zalihu uz kalkulaciju cijena
 • Međuskladišnica– premještanje roba sa lokacije na lokaciju
 • Zapisnici– o promjeni prodajne cijene, kalu, otpisu i lomu…

Lokacije

Upravljanje lokacijama daje dodatnu dimenziju praćenja asortimana na nivou organizacije. Mogućnost definiranja dozvoljenih lokacija po asortimanu.

Modul nabave omogućuje jednostavno upravljanje nabavnim procesima, brz unos i zaduživanje roba, smještaj na određene pozicije, manipulaciju između lokacija, upravljanje zalihama, praćenje minimalnih, optimalnih i maksimalnih količina po lokacijama…

Prodaja

Prodaja je modul koji omogućava kreiranje izlaznih dokumenata poput ponuda ili računa, bilo da se radi o uslužnim, proizvodnim ili trgovačkim društvima. Omogućeno je korištenje predefiniranih cijena, cijena sa zaliha ili raznih cjenika od kataloških, partnerskih ili akcijskih kojima se može definirati vrijeme, rok i lokacija izvršavanja.

 • Ponuda– ne dira zalihu i može rezervirati robu na zalihi.
 • Otprema– dokumeti kojima vršimo otpremu robe ili utrošak materijala
 • Računi– veleprodajni, maloprodajni, POS i kumulativni računi
 • Zapisnici– o promjeni cijene, kalu, otpisu i lomu…
 • Međuskladišnica– premještanje roba sa lokacije na lokaciju

Fokus modula je na upravljanju prodajnim procesima uz maksimalnu brzinu izrade dokumenata kako bi se kupcima u što kraćem roku isporučila roba ili usluge.

Horizont brine o zemlji i jeziku kupca pa se izlazna dokumentacija formira u skladu sa danim postavkama, primjerice na jeziku kupca ukoliko se radi o inozemnom partneru.

Upravljanje cjenicima

 • Primarni cjenik
 • Kataloški
  • Veleproadaja
  • Maloprodaja
 • Akcijski
  • Veleprodaja
  • Maloprodaja
 • Partnerski
  • Veleprodaja
  • Nabava