Organizacija

Organizacija je strukturirana je po principu Tržište – Država – Pravna osoba – Lokacija – Korisnik. Horizont omogućuje sinkronizaciju podataka na nivou cijele organizacije bez obzira na mjesto, odnosno lokaciju. Neki moduli mogu raditi i u off-line modu i naknadno se sinkronizirati.

Jednostavno upravljanje organizacijom i pravima pristupa kroz korisničke profile.

Organizacija i lokacije

Horizont poslovna platforma omogućuje upravljanje organizacijom ili svim članicama grupacije, tržištima, korisnicima kao i grupama korisnika na pregledan i pouzdan način. Izmjena podataka među članovima grupacije odvija se bez dvostrukog upisivanja. Članovi grupacije mogu dijeliti zajedničke matične podatke poput adresara, kataloga asortimana, cjenika…

Kreiranje organizacije ili članova grupacije

  • Jednostavno i brzo otvaranje novih tržišta (država, pravnih osoba unutar postojeće države).
  • Na nivou člana grupacije definira se valuta i primarni jezik ispisa.
  • Na nivou korisnika definira se jezik sučelja, tako da na istoj pravnoj osobi odnosno bazi podataka mogu raditi korisnici na različitim jezicima.
  • Pravne osobe unutar grupacije mogu koristiti iste adresare partnera, asortiman i korisničke profile.

Lokacije

Lokacije su sve one pozicije ili mjesta koja želimo na neki način pratiti ili za koja želimo da se ponašaju na definirani način.Postoji nekoliko tipova lokacija.

  • Virtualna
  • Fizička
  • Osoba
  • Skladište

Sustav omogućuje jednostavno otvaranje novih tržišta (država), pravnih osoba, prodajnih mjesta.

Upravljanje bazama podataka i korisnicima

Horizont poslovna platforma omogućuje upravljanje članicama grupacije, tržištima, korisnicima kao i grupama korisnika na pregledan i pouzdan način. Izmjena podataka među članovima odvija se bez dvostrukog upisivanja.

Kreiranje članova grupacije – poslovnice

Jednostavno i brzo otvaranje novih tržišta (država, pravnih osoba unutar postojeće države). Na nivou člana grupacije definira se valuta i primarni jezik ispisa.

Profili (Grupe korisnika) su skupna prava koje definira administrator profila i naknadno ih dodijeljuje pojedinom korisniku.

Korisnici

Korisnici su djelatnici grupacije koji imaju određena prava pristupa za određene baze podataka – poslovne subjekte. Korisnici se mogu grupirati u skupine sa istim pravima, što olakšava upravljanje, povećava sigurnost i omogućuje kontrolu. Na nivou korisnika definira se jezik sučelja.

Sustav omogućuje otvaranje novih tržišta (država), pravnih osoba, prodajnih mjesta i artikala.

Partneri

Horizont platforma omogućuje potpuno drugačiji pogled na Vaše partnere. U strukturiranom „stablu” na pregledan način dostupni su Vam svi podaci vezani na partnera bez obzira da li je riječ o telefonskom razgovoru, ugovoru, sastanku, računu ili izvodu banke.

Stablasti pogled na partnera omogućuje Vam da na jednostavan način imate uvid u kompletno poslovanje sa partnerom bez traženja po dokumentaciji. Pravilnim unosom i redovnim korištenjem biti ćete superiorni u poslovnoj komunikaciji.

U stablu se prikazuju oni dokumenti iz onih modula poslovne platforme na koje korisnik ima pravo pristupa te ima uvid u one dokumente iz tih modula za koje ima odobrenje autora.

Asortiman

Kvalitetno definiranje, opisivanje i označavanje asortimana je ključ za brzu i preciznu prodaju. Označavanjem asortimana raznim atributima, grupiranjem u više grupa, kao i tipiziranjem, postižemo red i minimiziramo greške u radu na najmanju moguću mjeru.