Salda konti

Salda konti je dio financijskog poslovanje namijenjenog dnevnim aktivnostima kao što su upis i knjiženje ulaznih i izlaznih računa, knjiženje izvoda, pregled i ispis otvorenih stavaka, praćenje partnera po financijskim pokazateljima, knjiženje primljenih i danih predujmova, kreiranje raznih evidencija…

  • Uvoz – mehanizam za uvoz dokumenata iz druhi poslovnih sustava
  • Upis računa – upis ulaznih i izlaznih računa, primljenih i izdanih predujmova
  • Knjige – zakonski definirane knjige ulaznih i izlaznih računa uz dodatak evidencija
  • Plaćanja – obavljanje poslova platnog prometa, knjiženje izvoda banaka…
  • Zatvaranja – knjiženja raznih plaćanja uz zatvaranje stavaka
  • Evidencije – podloge za knjiženja i obračune
  • Pregledi – veliki broj pregleda od financijske kartice partnera, izvoda otvorenih stavaka…

U svakodnevnom radu potrebne su nam brze i pouzdane financijske informacije o našim partnerima, bilo da se radi o dobavljačima ili kupcima. Logičan i jednostavan rad olakšava odlučivanje i upravljanje financijskim resursima.

Analiza podataka kroz brojne preglede i mogućnost filtriranja te sortiranja, omogućuje fokusiranje na bitne podatke i predviđanje situacija.

Glavna knjiga

Modul glavne knjige je dio financijskog poslovanja koji sadrži opcije za izradu temeljnica, kreiranje bilanci, pregledu dnevnika knjiženja, pregledu kartica konta…

Neizostavan dio financijskog poslovanja svakog trgovačkog društva.

Sveobuhvatan proizvod za profesionalce. Izvucite maksimalno iz Vaših poslovnih podataka. Analizirajte financijske pokazatelje iz raznih perspektiva. Planirajte poslovanje na temelju egzaktnih i strukturiranih podataka.

Dnevnik knjiženja – povijesni pregled aktivnosti u glavnoj knjizi

Obrasci– veliki broj obrazaca za zakonska izvještavanja koja se kontinuirano nadograđuju