Serveri, kao dio informatičke opreme imaju iznimno važnu funkciju u poslovanju svake tvrtke. Bilo to kao platforma za spremanje i obradu poslovnih informacija, razmjenu dokumenata ili naprednih usluga kao što su smještaj internet stranica, on-line aplikacija i e-commerce, dostupnost i stabilnost servera je važna jer direktno utječe na prihode tvrtke.
Konfiguriranje (setup) servera:
Konfiguriranje servera uključuje set procedura kojima se definiraju i implementiraju postavke svih serverskih komponenti (hardware i software) kako bi server optimalno i efikasno koristio sve raspoložive resurse prema planiranoj namjeni.
Pod obaveznu proceduru konfiguriranja servera implementiraju se rješenja za sigurno pohranjivanje podataka (backup) te procedure vraćanja tih istih podataka (restore).
U mogućnosti smo efikasno i profesionalno implementirati najkompleksnija serverska rješenja bazirana na Windows ili Linux operativnom sustavu, kombinirajući ih s različitim cloud ili hardverskim rješenjima.

 • Operativni sustav: Windows & Linux
 • Web server: IIS, Apache
 • Baze podataka: MSSQL, mySQL
 • Server konfiguracije: RAID polja, firewall postavke, VPN, sigurnosne postavke
 • Backup rješenja: cloud storage, offsite
 • Sigurnost: patchiranje, nadgledanje (00-24), preventiva, intervencije

Održavanje servera:
Održavanje servera uključuje niz aktivnosti i procedura koje se redovito provode nad serverima kako bi oni optimalno i efikasno radili svoje zadaće. U te aktivnosti spada i redovito nadgledanje dostupnosti servera i njegovih servisa od 00-24 te brza intervencija na otklanjanju poteškoća ako neki od servisa ili servera ne funkcionira optimalno.
Među bitnim aktivnostima nalazi se redovita kontrola zapisa korištenja servisa (logova) kako bi se pravovremeno mogli detektirati problemi ili hakerski napadi te posljedice riješiti prije eskalacije problema.

 • Operativni sustav: Windows & Linux
 • Web server: IIS, Apache
 • Baze podataka: MSSQL, mySQL
 • Aktivnosti: patchiranje, nadgledanje (00-24), preventiva, intervencije
 • Intervencije: na lokaciji korisnika, udaljeni pristup (remotely)
 • Vrijeme odaziva: definira se Ugovorom sa strankom, ali u pravilu manje od sat vremena

Kontaktirajte nas