Opći uvjeti poslovanja i Izjava o povjerljivosti

Informacije o trgovačkom društvu

Eminus Adriatic d.o.o.

Kvaternikova 8

10000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:

podrska@brziklik.eu

Radno vrijeme je radnim danom od 8:00 do 16:00. Vikendom i blagdanima ne radimo.

Tvrtka je upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu/ broj / Tt-15/2430-4

Račun u Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN: HR2024840081107248781

Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 HRK/ uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Krešimir Hrdlička, Andras E. Halasz, Robert F. Krisztin

Matični broj: 80956945

OIB:60772036463

Opće odredbe

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni brziklik.eu, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice brziklik.eu. Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice brziklik.eu u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Eminus Adriatic d.o.o. te prihvaća da tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. poručuje krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih proizvoda maloljetnim osobama.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Eminus Adriatic d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na brziklik.eu internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Eminus Adriatic d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE Eminus Adriatic d.o.o.STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica brziklik.eu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Eminus Adriatic d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove internetske stranice, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Eminus Adriatic d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki Eminus Adriatic d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici brziklik.eu.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice brziklik.eu isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Eminus Adriatic d.o.o.neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Eminus Adriatic d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Eminus Adriatic d.o.o. mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Eminus Adriatic d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka Eminus Adriatic d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Eminus Adriatic d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Eminus Adriatic d.o.o. je registrirani žig tvrtke Eminus Adriatic d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

brziklik.eu je registrirana domena tvrtke Eminus Adriatic d.o.o.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na brziklik.eu internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Eminus Adriatic d.o.o.. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem brziklik.eu internet stranice. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem brziklik.eu internet stranice.

Sjedište tvrtke Eminus Adriatic d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin kupac u situaciji kada je između krajnjeg korisnika i Eminus Adriatic d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također  iz istog razloga umjesto termina tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. bit će korišten termin Eminus Adriatic d.o.o., dok se termin brziklik.eu koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice brziklik.eu

Uvjet za korištenje brziklik.eu internet stranice je uspješna registracija kupca. U okviru registracije kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga brziklik.eu internet stranice.

brziklik.eu poziva kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

brziklik.eu preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun brziklik.eu. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik

Jezik komunikacije na brziklik.eu je hrvatski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Eminus Adriatic d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na brziklik.eu web trgovini je opisan ovdje: http://www.brziklik.eu/kako-izvrsiti-kupnju/

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na brziklik.eu web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s brziklik.eu web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s Eminus Adriatic d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane brziklik.eu te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između brziklik.eu i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas brziklik.eu posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Eminus Adriatic d.o.o., Mošćenička 8, 10000 Zagreb.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u slučaju softvera.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Eminus Adriatic d.o.o.putem mail adrese podrska@brziklik.eu radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane brziklik.eu.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Slijedom toga Eminus Adriatic d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

  • slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga brziklik.eu preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internet stranici brziklik.eu prilikom izbora proizvoda.
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Eminus Adriatic d.o.o.. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (oštećena ambalaža: 5% umanjenje povrata; bez originalne ambalaže: 20% umanjenje povrata).
  • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će Eminus Adriatic d.o.o. umanjiti iznos povrata za 40%.

Eminus Adriatic d.o.o. obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Eminus Adriatic d.o.o. neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

Eminus Adriatic d.o.o. preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.

Eminus Adriatic d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Eminus Adriatic d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Eminus Adriatic d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor na Eminus Adriatic d.o.o..

Eminus Adriatic d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila podrska@brziklik.eu. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Eminus Adriatic d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Eminus Adriatic d.o.o. smatra da je kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da se obratite na podrska@brziklik.eu

Izjava o povjerljivosti

Ova Izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Eminus Adriatic d.o.o.. Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici brziklik.eui koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Eminus Adriatic d.o.o.

Eminus Adriatic d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice brziklik.eu pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.

Upućuju se kupci Internet stranice brziklik.eu odnosno korisnici koji primaju administrativne poruke i newslettere (u daljnjem tekstu korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Eminus Adriatic d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu podrska@brziklik.eu.

Upućuju se korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice brziklik.eu, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe brziklik.euinternetske stranice.

Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu brziklik.eu.

Ovu Izjavu o povjerljivosti, Eminus Adriatic d.o.o.može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na brziklik.euInternet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici brziklik.eu.

Svaki korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

Eminus Adriatic d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti korisnika koji pristupa na brziklik.eu internet stranicu. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na brziklik.eu internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Eminus Adriatic d.o.o. će od  korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

Pružatelj usluga distribucije robe koji je s Eminus Adriatic d.o.o.u trajnom ugovornom odnosu, također može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe od strane Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Eminus Adriatic d.o.o. odvija sigurnim protokolom.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka korisnika. Ako korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Eminus Adriatic d.o.o. neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. Elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je Krajnji korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Krajnjeg korisnika.

Osobne podatke će Eminus Adriatic d.o.o. koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka. Eminus Adriatic d.o.o. može podijeliti osobne podatkek krajnjeg korisnika s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Korisnik podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio putem brziklik.euInternet stranice a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Eminus Adriatic d.o.o.. korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na podrska@brziklik.eu. U toj e-mail poruci korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Kao preduvjet kupnje proizvoda i usluga na internet stranici brziklik.eu, Eminus Adriatic d.o.o. traži privolu korisnika za slanje administrativnih poruka i newslettera. Ukoliko korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera slanjem e-mail poruke na podrska@brziklik.eu ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

Zaštitu podataka Eminus Adriatic d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Eminus Adriatic d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice brziklik.eu te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Eminus Adriatic d.o.o. preporuča korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internet stranice brziklik.eu. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Eminus Adriatic d.o.o.obavještava krajnje korisnike da se prilikom registracije novog korisnika na internet stranicu brziklik.eu od novog korisnika traži upis e-mail adrese, korisničko ime koje želi koristiti i željena lozinka. Tom prilikom Eminus Adriatic d.o.o. dostavlja e-mail poruku o novoj registraciji na e-mail s kojeg je prijava pristigla, kako bi Korisnik aktivirao svoj profil stiskanjem linka u pristigloj e-mail poruci. Uz registraciju postoji i mogućnost jednostavne prijave za primanje brziklik.eunewsletter-a unosom e-mail adrese na koju se želi primati newsletter. Međutim, vrlo se često događa da već prijavljeni korisnici prijavljuju svoje prijatelje, rođake, poznanike dostavljajući njihovu e-mail adresu (nekad čak i druge osobne podatke)  bez da su o tome prethodno obavijestili Eminus Adriatic d.o.o. odnosno budućeg registriranog korisnika, i to zato što su zadovoljni uslugom brziklik.eu ili ih prijavljuju, primjerice, na nagradnu igru. Eminus Adriatic d.o.o. takve osobne podatke ne koristi niti obrađuje ako se taj osobni podatak ne povezuje s osobnim podatkom registriranog korisnika. Eminus Adriatic d.o.o. zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke. Slijedom navedenog, ako primite obavijest o kojoj smo prethodno govorili ili newsletter bez da ste se registrirali na brziklik.eu internet stranici, imate mogućnost odjaviti se s Internet stranice brziklik.euili se odjaviti sa liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na podrska@brziklik.eu radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugog postupanja.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti brziklik.eu internetsku stranicu. Eminus Adriatic d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.