„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Eminus Adriatic d.o.o.; OIB: 60772036463, Kvaternikova 8; 10 000 Zagreb

 • Kratki opis projekta

Tvrtka Eminus Adriatic d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Eminus Adriatic ICT“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP – a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.), a kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

Projekt ulaganja odnosi se na implementaciju naprednog IKT sustava u svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja te poboljšanja kvalitete ukupnog poslovanja i interakcije s klijentima. Implememntacijom informacijsko komunikacijskog rješenja omogućuje se upravljanje prodajnim aktivnostima te ostvaruje bolja organiziranost poslovanja kroz optimizaciju poslovnih procesa i učinkovitu organizaciju tijeka rada.

Ukupna vrijednost projekta je 177.350,00 HRK, iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta je 141.880,00 HRK dok očekivana bespovratna sredstva iznose 92.222,00 HRK. Predviđeno trajanje projekta je 9 mjeseci.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 14. listopada 2019. godine do 14. srpnja 2020. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

 

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Povećanje ulaganja poduzeća Eminus Adriatic d.o.o. u IKT tehnologije – provedbom projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća u IKT i ostvariti doprinos razvoju informacijskog društva
 2. Unapređenje poslovnih procesa u poduzeću Eminus Adriatic d.o.o. – provedbom projekta poduzeće će unaprijediti 9 poslovnih procesa.
 3. Povećanje konkurentnosti poduzeća Eminus Adriatic d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 17% u drugoj godini nakon godine završetka projekta.
 4. Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Eminus Adriatic d.o.o. – uz očuvanje postojećih radnih mjesta, zaposliti 1 novog/u djelatnika/ice.

 

 • Očekivani rezultati projekta
 1. Uspješno implementiran u potpunosti integrirani napredni IKT sustav u poslovanje poduzeća
 2. Uspješno provedena edukacija zaposlenika za rad na naprednom IKT rješenju
 3. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resurs
 4. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru obavezan provesti

 

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 350,00 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 880,00 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 222,00 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Krešimira Hrdličku na: kresimir.hrdlicka@quicksupport.hr

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779